Mikroskopování

Žáci 6. třídy v rámci hodin přírodopisu a praktik z přírodopisu připravili preparáty a následně pozorovali buňky cibule obarvené Lugolovým roztokem a prvoky v senném nálevu. Jak se jim práce dařila můžete posoudit z přiložených fotografií: