Mikuláš ve škole

V pondělí 5. 12. dorazil opět po roce i do naší školy Mikuláš, andělé a čerti. Vzácná návštěva se přišla podívat na žáky, jestli byli celý rok hodní a vzorně se učili. Na 1. stupni děti přivítaly návštěvu písničkami, básničkami a dokonce i tancem. Za odměnu dostali všichni od andělů malou sladkou nadílku. Věříme, že se příští rok zase vrátí.  ?

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/mikulas-ve-skole/