Mikulášské zpívání

Dne 3. 12. v neděli jsme vystupovali na náměstí v Úsově. Děti měly přichystané koledy, které navodily krásnou vánoční atmosféru a připravily tak všechny na příchod Mikuláše, čerta a anděla.  Zpívalo téměř 40 dětí a já tímto děkuji všem rodičům, kteří jste s dětmi přišli, ale také třídním učitelům, kteří jste mi pomohli tento sbor plný dětí poskládat a hlavně dětem, které chodily na pravidelné a dobrovolné zkoušky.

Třídní učitelka 5. ročníku Mgr. Martina Klosová