Najdi Elektrosaura

V měsíci únoru se jednotlivé třídy naší školy, v rámci celostátní soutěže Recyklohraní, zapojily do úkolu Najdi Elektrosaura. Daný úkol byl zaměřen na téma třídění a recyklace elektra a úkolem žáků bylo pátrat po starých, nepoužívaných nebo nefunkčních elektrospotřebičích, které se bez užitku povalují v domácnostech. Cílem bylo vést děti k přemýšlení nad vlastním chováním a nad tím, jak k vysloužilým elektrospotřebičům přistupují doma v jejich rodinách.

Každá třída se úkolu chopila po svém – v jedné ze tříd žáci zhlédli video o třídění a recyklaci elektrospotřebičů, diskutovali o tom, jaké elektrospotřebiče doma mají a snažili se najít ten nejstarší, třídili kartičky s elektrospotřebiči podle toho, kam patří či namalovali Elektrosaura podle své fantazie.

V jiné třídě pak v rámci brainstormingu dali žáci hlavy dohromady a na základě předchozího pátrání ve vlastních domovech odhalili, co by mohlo být elektrosaurem a proč. Seznámili se také s historií vzniku první myčky a prvních telefonů.  Poté si pomocí obrázků rozčlenili, co s takovým elektropomocníkem udělat, když zestárl a doma nám již sloužit nemůže. Nenásilnou formou s využitím metod kritického myšlení se žáci naučili klást správné otázky a všechny své poznatky následně shrnout.  Následně rozvinuli fantazii a výtvarně ztvárnili elektrosaury podle svých představ. Tečkou na závěr byla o každém z nich „životabáseň“.

Fotografie najdete zde: https://zsusov.cz/fotogalerie/elektrosaurus/

Následně jsme do celostátní soutěže obdrželi body za splnění úkolu a poděkování: