Nákazová situace

Vážení rodiče, je mou povinností Vás informovat, že se v naší organizaci vyskytly pozitivní případy na onemocnění COVID-19. Od včerejšího odpoledne, tedy úterý 6.10.2020 máme 2 pracovnice školní jídelny pozitivně testované, jedna z nich byla v domácím léčení  již více jak 10 dnů od doby, kdy se u ní projevila nevolnost, druhá pak od pátku 2.10. ,kdy se u ní objevily příznaky typické pro onemocnění COVID-19. Z hlediska opatření ze strany Krajské hygienické stanice není potřeba testovat i další pracovnice školní jídelny, nicméně jsme usoudili, že z důvodu ochrany zdraví našich strávníků bude vhodné testy dobrovolně podstoupit. Výsledky budeme vědět nejpozději v pátek 9.10.. Do té doby dodržujeme přísné hygienické podmínky provozu včetně odpolední dezinfekce všech prostor školní jídelny ozonem.

Co se týče mateřské školy, tak zde je pouze jedna osoba v karanténě, protože se nemoc objevila v rodinném kruhu.

Na základní škole máme od úterního večera potvrzen pozitivní případ u jednoho pedagogického pracovníka a dvou žáků. Pedagogický pracovník nebyl s dětmi v kontaktu již od minulého týdne konkrétně úterý, navíc ještě před tím měl po celou dobu pedagogické práce roušku. Žáci byli taktéž již od minulého týdne doma a navíc jako opatření měli žáci dotčených tříd roušky.

Chtěl bych dodat, že v rámci provozu školy dodržujeme stanovená hygienická pravidla, jejíž správnost ověřovala v minulých dnech hygienická stanice při namátkové kontrole. Pravomoc karantény určité části školy či uzavření školy jako celku má v rukou Krajská hygienická stanice, která prozatím nám nic takovéhoto nesdělila. Jsme také v úzkém kontaktu s našim „závodním“ lékařem MUDr. Antonínem Kutálkem a konzultujeme s ním další postup.

Pevně věřím, že se situace nebude dále dramatizovat, nicméně Vás prosím, abyste sledovali zdravotní stav Vašich dětí a v případě příznaků jako je zvýšená teplota, dušnost, kašel či ztráta chuti a čichu ihned informovali svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici na tel. č. 737 560 626. S pozdravem a přáním pokud možno klidných dnů Ing. David Kalousek, ředitel ZŠ a MŠ Úsov