Návštěva dětí z MŠ Klopina v 1. třídě

Koncem měsíce června se uskutečnila již tradiční návštěva budoucích prvňáčků na výuce v první třídě. V tomto školním roce již podruhé. Po uvítání byly všechny děti rozděleny do skupinek a vyzkoušely si výuku společně s dětmi z první třídy. Budoucí prvňáčci se aktivně a s nadšením zapojovali do různých úkolů a vypracovávali připravené pracovní listy. Společně jsme si zasoutěžili a přitom si procvičili písmena a číslice. Poznávali pohádky a hledali pohádkové postavy, které k sobě patří. Aby sezení nebylo moc dlouhé, tak děti navštívily zookoutek na školním dvoře. Moc jsme si společné dopoledne užili a už se předškoláčci těší do první třídy. Snad jim ta radost vydrží.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/ms-klopina-v-1-tride/.