Návštěva dopravního hřiště 4. třída

Dne 6. 5. 2024 se čtvrťáci, letos již podruhé, vydali na dopravní hřiště v Mohelnici. Tentokráte skládat zkoušku k získání Průkazu cyklisty. Zde se ukázalo, jak pozorní byli při dopravní výchově ve školních lavicích a jak zdatní cyklisté jsou na silnici. Přesvědčili se i o tom, že obdržet Průkaz cyklisty není tak jednoduché. Věříme, že všechny tyto zkušenosti jsou dobrou průpravou do budoucna, až budou chtít jako mladiství získat jiné řidičské oprávnění. Blahopřejeme všem malým cyklistům k úspěšnému získání Průkazu cyklisty a přejeme hodně najetých kilometrů bez nehod.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/dopravni-hriste-4-trida/