Návštěva předškoláků

V květnu taktéž proběhla návštěva předškoláků v družině. Děti se těšily na své kamarády ze školky a provedly je ochotně celým odpolednem u nás také jim předaly vlastnoručně vyrobené dárečky (viz https://zsusov.cz/fotogalerie/darecky-pro-predskolaky/).