Odměny z recyklohraní

A co máme z toho, že poctivě sbíráme baterie, vršky, plechovky a elektrospotřebiče? Nejen skvělý pocit, že pomáháme životnímu prostředí na naší planetě, ale také různé odměny od  neziskové organizace Asekol, která z naší školy nashromážděný odpad odváží a dále recykluje. Jsou to drobnosti, které naši žáci dostávají jako odměny  – například za reprezentaci školy, ale i pomůcky do výuky, sportovní vybavení do tělocvičny, „fotbálky“, které máme na chodbách a také třeba velké koše na tříděný odpad.