Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 21.1.2020 se dvě  žákyně IX. třídy zúčastnily okresního kola Olympiády z českého jazyka

v Šumperku.

Během dvou hodin musely prokázat znalosti v oblasti pravopisné, slovní zásoby, tvarosloví a slohové.

Dařilo se Stelle Rusínové, která obsadila 7. místo z 51 žáků. Patří jí velká gratulace.