Okresní kolo v Dopravní soutěži mladých cyklistů

Dne 11. května 2023 se v Mohelnici na dopravním hřišti konalo okresní kolo v Dopravní soutěži mladých cyklistů. V kategorii I (ročník narození 2011 a mladší) nás reprezentovali Sebastián Petržela, Pavel Král, Kateřina Sittová a Elena Unzeitigová. V kategorii II (ročník narození 2010 a starší) nás reprezentovali Tomáš Gottwald, Dominik Smrček, Klára Tunová a Bára Škabrahová.

Obě kategorie měly za úkol co nejlépe zvládnout tyto čtyři disciplíny: testy ze silničního provozu, jízdu po dopravním hřišti, první pomoc a jízdu zručnosti. Za chyby se udělovaly trestné body, ty se celé družstvo sečetly a stanovilo se pořadí.

V kategorii I jsme nakonec obsadili 8. místo a v kategorii II jsme byli sedmí. Vzhledem k tomu, že v okrese Šumperk je několik desítek základních škol, můžeme obě tato umístění považovat za úspěšná.

Zvláštní pochvalu zaslouží oba hoši z kategorie II. Dominik Smrček jel v jízdě zručnosti přes 3 překážky poprvé v životě a přesto předvedl druhý nejlepší výkon v této náročné disciplíně. Tomáš Gottwald nakonec získal 111 trestných bodů. I když toto číslo nevypadá příliš lichotivě, je o 16 bodů nižší, než je průměrný výkon vítězného družstva.

Všichni naši reprezentanti si však zaslouží pochvalu za bojovný a zodpovědný výkon a za vzornou reprezentaci naší školy.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/dopravni-soutez/

Tomáš Foltas