Oslavy výročí školy a hasičů

V sobotu 19.11.2022 proběhly oslavy 90-ti let Měšťanské školy v Úsově a 150 let založení hasičů v Úsově. Společný program byl zahájen v tělocvičně školy, kde po úvodních slovech starosty města Úsova Mgr. Benedikta Lavrinčíka, starostky SDH Úsov Dagmar Podešvové a ředitele školy Ing. Davida Kalouska byli vzpomenuti předešlí ředitelé školy a minutou ticha uctěna památka Josefa Ryšavého z Úsova, který se za svého života nemalou měrou podílel na objasnění historie školy i SDH Úsov. Následovalo vystoupení Dětského pěveckého sboru Sovička a návštěvníci měli možnost si prohlédnout výstavu historických fotografií školy i hasičů. Poté byla slavnostně otevřena Přírodní učebna s venkovní pecí na chleba a připravena prohlídka školy s ochutnávkou zdravých pokrmů v rámci projektu Skutečně zdravá škola, výtvarné aktivity pro děti (pískování) či přírodovědná stezka, kterou si přichystali členové chovatelského kroužku. V odpoledních hodinách pak za účasti pana Milana Navrátila z Moravičan, kterému tímto ještě jednou děkujeme, byla ve venkovní peci upečena pizza a chleba.  Poděkování patří SDH Úsov, městu Úsov a všem pracovníkům školy i žákům, kteří se na přípravě oslav podíleli.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/oslavy-vyroci/