Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 9. června se prvňáčci stali opravdovými čtenáři. Stejně jako v minulém roce proběhlo slavnostní pasování na čtenáře v prostorách městské knihovny. Po přivítání malých čtenářů paní knihovnicí Hamplovou se nejdříve děti předvedly svými čtenářskými dovednostmi. Každé dítě přečetlo úryvek z vybrané knihy, tím předvedlo, že se právem stává čtenářem. Poté Eminka Kunertová přečetla za všechny děti slib čtenářů. Paní knihovnice všechny děti pasovala na čtenáře, obdarovala je šerpou a krásnou knihou. Paní knihovnici patří velký dík.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/pasovani-na-ctenare-2/.