Pasování na čtenáře

V úterý dne 7. 9. 2021 se žáci 2. třídy vypravili do městské knihovny, aby prokázali svoje čtenářské dovednosti a moli býti pasováni na čtenáře. Býti dobrým čtenářem, to není jen tak! Děti si předčítaly z dětských knih z edice prvního čtení. Paní knihovnici M. Hamplové i sobě navzájem ukázaly, co se naučily v první třídě a zda přes prázdniny čtení nezapomněly. Nezapomněly. Písmenka se nikomu nepletla a všichni si tak zasloužili získat titul „Čtenář“. Paní knihovnice malé čtenáře ošerpovala a předala jim krásné dětské knihy, průkazku do knihovny a drobné dárečky. Sára Kurucová za všechny přečetla čtenářský slib. Dětem se návštěva knihovny líbila a slíbily, že se sem brzy vrátí.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/pasovani-na-ctenare