Páťáci pomáhají

Páťáci opět v akci

Na podzim se žáci  5.třídy zapojili do projektu „Jsem laskavec“ a i po jeho ukončení sami sobě slíbili, že budou pomáhat tam, kde bude potřeba i v budoucnu.  Nyní mohli opravdu dostát svým slibům.

V současné době sice nedochází vzhledem k přetrvávajícím opatřením do školy všichni, ale i tak se rozhodli pomoci jako tým se svojí p. třídní učitelkou i p. asistentkou lidem v zaplavených oblastech Břevence  a Dolní Libiny. Páťáci jsou totiž laskavci!