Plavecký výcvik

Letošní školní rok absolvovali žáci 1.-3. třídy 10 lekcí plaveckého výcviku, místo hodin tělocviku, v době od 3. září do 12. listopadu. Všichni si osvojili základní plavecké dovednosti, potápěli se, hráli hry a plnili různé zajímavé úkoly ve vodě, kde byli velmi šikovní. Odměnou jim bylo krásné „ Mokré vysvědčení,“ které obdrželi při poslední hodině plavání. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/plavecky-vycvik/