Ples Rady rodičů

V sobotu 19. března se opět po dvou letech v KD Úsov konal tradiční Ples Rady rodičů. Naši nejstarší žáci si připravili krásné předtančení i překvapení v podobě tance se svými rodiči. Skvělou atmosféru plesu dotvářela hudební skupina Gama Šternberk, bohatá tombola i doprovodné vystoupení kouzelníka a iluzionisty či módní přehlídka plesových resp. svatebních šatů.  Rád bych touto cestou upřímně poděkoval všem sponzorům plesu za veškeré dary do tomboly, všem účinkujícím i všem rodičům, přátelům a zaměstnancům školy, kteří se aktivně podíleli na přípravě i vlastním průběhu plesu, jehož výtěžek bude využit pro úhradu aktivit žáků školy. Všichni ti mají můj hluboký obdiv a jejich práce si nesmírně vážím. Ing. David Kalousek, ředitel školy

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/ples-rady-rodicu/