Podpoření projektu

Dobrých zpráv není nikdy dost a zvláště pak v této složité době. O to více potěší zpráva z Olomouckého kraje, že naše škola obdrží finanční prostředky ve výši 15 000,- z Programu na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2020 na projekt Informační environmentální kampaň pro žáky a veřejnost. Tento projekt jsme připravili ve spolupráci s MAS Mohelnicko a úkolem našich žáků bude vytvořit informační kampaň s tématem třídění odpadu. Obsahem projektu bude tvorba plakátů s tematickým designem, sloganem i grafickou úpravou, který vyvrcholí soutěží o nejpovedenější plakát. Již nyní se těšíme na to, až se do projektu se žáky pustíme