Pohádkový les

V sobotu 17.6.2023 se od 14:00 v lesoparku na Křížové hoře konal již tradiční Pohádkový les, který pořádala Rada rodičů dětem při ZŠ Úsov, z.s. ve spolupráci se Základní školou Úsov. Pro přítomné byl kromě pohádkového lesa s plněním různých úkolů připraven bohatý program – vystoupení DPS Sovička a zájmového kroužku hry na zobcovou flétnu, show Šaška Vikyho, skákací hrad či kolo štěstí. SDH Úsov připravil pro všechny nejen ukázku techniky, ale i závěrečnou dětmi velmi oblíbenou pěnu. Přesnou mušku si mohly děti vyzkoušet při střelbě ze vzduchovky na padací terče, kterou připravil Střelecko-airsoftový spolek Úsov, k občerstvení byly připraveny makrely a pečená krkovice (zajistil Tennis Table Club Úsov), dále palačinky, hranolky, párek v rohlíku  či kabanos k opékání na připraveném ohništi.

Chtěli bychom poděkovat městu Úsov za finanční podporu akce, Pekařství a cukrářství Vašíček Zábřeh za pečivo, Jatkám Vlček podniková prodejna Úsov za dodání kabanosu, všem rodičům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, dětem a přátelům školy, kteří se na organizaci a průběhu akce podíleli. Poděkování patří i SDH Úsov, Střelecko-airsoftovému spolku Úsov a Tennis Table Club Úsov.

Výdělek z akce bude využit na financování aktivit dětí školy.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/pohadkovy-les-2/