Pohádkový týden v 1. třídě

Celý týden jsme se v hodinách čtení věnovali známým pohádkám. Děti si připomněly pohádku O dvanácti měsíčkách, O červené Karkulce, O třech prasátkách a O třech medvědech. Ve skupinkách řadily obrázky, jak šly za sebou podle dějové posloupnosti. Svou slovní zásobu uplatnily při vypravování pohádky podle obrázkové osnovy, což některým dětem dalo opravdu zabrat. Zkusily si zahrát loutkové divadlo, nechyběla ani dramatizace pohádky, kde se předvedli naši šikovní herci a vypravěči. Využili jsme mezipředmětové vztahy a v hodinách pracovních činností si vymodelovali postavičky z pohádky O červené Karkulce, ve výtvarné výchově vybarvili a poskládali puzzle, v hudební výchově si zazpívali Tři čuníky a také jsme navštívili školní knihovnu.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/projektovy-tyden-pohadky/