POMÁHÁME UPRCHLICKÝM DĚTEM

I nám, žákům, není lhostejný osud uprchlických dětí,  proto jsme se rozhodli, že se také zapojíme do pomoci.

Snažili jsme se udělat radost dětem,  každá třída připravila něco pro potěšení- upekla perníčky, namalovala obrázky, vytvořila omalovánky, přinesla maličkosti a sladkosti ….

Vyrobené dárečky jsme za pomoci hasičů z Klopiny dopravili do penzionu Oskava, kde je ubytováno 18 uprchlických dětí s dospělými.

Řešíme také konflikt na Ukrajině. V hodinách slohu  měli žáci možnost vyjádřit svůj postoj formou dopisu adresovaného ruskému velvyslanci. Většinou šlo o prosbu, aby se už neválčilo a neumírali nevinní lidé. Někteří se pokusili o text v azbuce.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/pomahame-uprchlickym-detem/