Pomůcky do projektu Sportuj ve škole

Naše škola je již druhým rokem zapojena do projektu Sportuj ve škole. Tento projekt je určen žákům 1. – 5. ročníku navštěvujících školní družinu. Přihlášení žáci se vždy v podělí od 13:00 do 13:45 a ve středu od 12:30 do 13:15 věnují pohybovým aktivitám dle ověřené metodiky MŠMT a dle pokynů Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s. pod vedením pedagogického pracovníka. Dnes nám dorazila zásilka sportovních pomůcek určených pro žáky, kteří jsou do projektu zapojeni.