Poznávací exkurze do Prahy

Dne 16. září 2021 absolvovali žáci 9. ročníku poznávací exkurzi v Praze. Do Prahy i zpět jeli vlakem společnosti RJ. V Praze navštívili Vyšehrad, Karlův most, Staroměstské náměstí, Národní muzeum, kde zhlédli velmi pěknou výstavu Zázraky evoluce. Na Václavském náměstí dostali rozchod. Jízdné hradila Rada rodičů. Exkurze se vydařila.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/exkurze-do-prahy/