Pozvánka

Pozvánka na členskou schůzi Rady rodičů dětem při Základní škole Úsov, z. s. konanou dne 21. 10. 2021 od 16:00

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Přijetí nových členů
  3. Zpráva ředitele školy
  4. Schválení příspěvku na žáka na školní rok 2021/2022
  5. Návrh rozpočtu na školní rok 2021/2022
  6. Diskuse
  7. Návrh na usnesení
  8. Závěr

 

Michal Kuruc

předseda Rady rodičů dětem při Základní škole Úsov, z.s.