Projekt „Jsem laskavec“

„Jsem laskavec“

Motto: Laskavost plodí laskavost

 

 

V naší škole se žáci páté, šesté a osmé třídy zapojili mezi 628 týmů s téměř 17 400 školáky z 267 měst do celorepublikového projektu „ Jsem laskavec“ v rámci Světového dne laskavosti, který byl 13. listopadu 2019 a vykonali dobré skutky ve svém okolí. Rozhodli se tak šířit dobro, pomoc a laskavost.

Páťáci se rozhodli uspořádat sbírku nepotřebného šatstva, které předali pracovnici Charity Šternberk z pracoviště v Uničově v rámci společné besedy. Osmáci se vydali konat dobré skutky do psího útulku v Mohelnici, kam zavezli krmení a dobrůtky pro umístěné pejsky a také je venčili. Šesťáci napekli dobroty pro seniory z Penzionu pro seniory v Mohelnici, který osobně navštívili, všem přítomným zazpívali a své balíčky s cukrovím předali.

 

Tuto akci vyhlásila v ČR Nadace Karla Janečka a ambasadory letošního ročníku byli Tamara a Tomáš Klusovi. Týmy, které svoje poslání splnily na výtečnou, byly zařazeny do slosování. Výhrou je setkání se známou osobností.

Fotografie najdete na zsusov.rajce.idnes.cz/Projekt_Jsem_laskavec/