Projekt „Učíme se venku v Úsově“

Náš projekt Učíme se venku v Úsově byl podpořen Státním fondem životního prostředí ČR.
Částka 247 571,- Kč bude využita např. na pořízení venkovních přístrojů a pomůcek pro žáky (průměrky na měření stromů, teploměry minimálně maximální, půdní teploměry, anemometry na měření rychlosti větru …). Dále na pomůcky pro botanicko-zoologické pozorování (entomologické kelímky s lupou, entomologické pinzety, smykačky, binokulární lupy, dalekohledy, buzoly…).
Z prostředků projektu zakoupíme atlasy semenáčků zahradních plevelů, atlasy semenáčků zeleniny, klíče….). Pořídíme zahradní nářadí (lopaty, hrábě, zahradní nůžky), vědra, konve, sadbovače, prohazovačku, vaky na listí, sudy na vodu a nádrže na vodu. Samostatnou kapitolou pak bude venkovní pec na chleba, hmatový chodník či školní tabule do zahrady. Se žáky si vyrobíme ptačí budky, netopýří budku. Projekt předpokládá zapojení široké veřejnosti, tedy i dětí, rodičů, prarodičů atp. První setkání k projektu bude již v měsíci srpnu, termín upřesníme v nejbližších dnech.
Bližší informace budou zveřejňovány na www.ucimesevenku.webnode.cz