Projektový den – dechové hudební nástroje

Téměř každý rok si s dětmi povídáme v rámci hudební výchovy o hudebních nástrojích. Letos měly děti z 1. a 2.třídy možnost se dozvědět něco nového o dechových nástrojích, neboť naši školu navštívil pan Lukáš Halabica, který vyrábí flétny, fujary pastýřské píšťalky z bezového dřeva, bambusu, z plastových a železných trubek. Každá píšťala má svůj příběh. Děti si mohly píšťalky vzít do rukou a také si na něj zahrát. Panu Halabicovi patří velký dík a hodně úspěchů při této práci.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/hudebni-nastroje/