Projektový den – Moje oblíbená kniha – Pasování na čtenáře MěK

Povznesená nálada dne 16. února zachvátila celou 2. třídu. Všichni se těšili na projektový den. Každý druháček si donesl z domova nejoblíbenější knihu, kterou prezentoval a zdůvodňoval, proč by ji doporučil k přečtení. Po té nás navštívila paní knihovnice Hamplová, která měla děti pasovat na čtenáře. Z důvodu hygienických opatření nemohla tato akce proběhnout tradičně již v loňském roce v knihovně, ale aby žáci o zážitek nepřišli, byli pasováni na čtenáře až letos. Paní knihovnice si s dětmi povídala o tom, jak se správně chovat ke knihám, potom nastala zkouška čtení. Každý musel přečíst neznámý text z knihy. V této zkoušce obstály všechny děti výtečně. Pak došlo ke složení čtenářského slibu, samotnému pasování a předání zasloužené šerpy, diplomu a odměny v podobě knihy. Po té následovala pohádka Zlatovláska, kde děti plnily různé úkoly, aby vysvobodily princeznu, zastoupily tak Jiříka z pohádky. Např. Sbírání korálků a řazení číslic 0 – 100. Hledání prstýnku – vypočítání slovních úloh a tvoření úloh. Živá a mrtvá voda – jak daleko letí ptáčci pro živou a mrtvou vodu. Jak se zlatovláska jmenovala – vyluštění křížovky. Dětem se vyučování velmi líbilo a spokojenost vidíte na přiložených fotkách.

Fotografie najdete na https://zakladniskolausov.rajce.idnes.cz/Pasovani_na_ctenare_2._trida/