Provoz školní družiny ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, v novém školním roce bude provoz školní družiny probíhat ve dvou odděleních:

I. oddělení s kapacitou 30 dětí bude v obvyklých prostorách školní družiny vedle hlavní budovy školy

provozní doba: 6:30 – 7:30, 11:15 – 15:00

POZN: před 6:30 resp. po 15:00 bude navazovat provoz dětského klubu, děti zůstávají ve stejných prostorách, nepřemísťují se, pouze se změní pečující osoba

Vychovatelkou bude Iveta Honigová

II. oddělení s kapacitou 10 dětí bude v obvyklých prostorách nad tělocvičnou s přístupem ze školního dvora

provozní doba: 11:15 – 15:30

Vychovatelkou bude Lenka Bílková

Další informace najdete ve Vnitřním řádu školní družiny zde: Vnitrni-řád-školní-družiny2020

POZN: žáci, kteří nebudou zapsáni z kapacitních důvodů do školní družiny popř. čekající na kroužky mohou využít dětský klub, který bude v provozu 5:20 až 6:30 (poté navazuje družina) a 12:10 až 17:00 či déle dle potřeby zákonných zástupců