Provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 se činnost školní družiny řídí školním vzdělávacím programem pro ŠD. Provoz ŠD je zajištěn v jednom oddělení, přičemž vychovatelkou zde bude Iveta Honigová.

POZN: Dětský klub bude fungovat v nezměněné podobě jako v loňském roce čili od 5:20.

Provoz školní družiny I. oddělení:

Ranní po – pá 6.30 – 7.30
Odpolední po – pá 11.15 – 15.00