Provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 se činnost školní družiny řídí školním vzdělávacím programem pro ŠD. Provoz ŠD je zajištěn prozatím v jednom oddělení, přičemž vychovatelkami zde budou Lucie Vítková (6:30-7:30, 11:15 – 13:30) a Petra Bergová (13:30-15:00).

POZN: Dětský klub bude fungovat v nezměněné podobě jako v loňském roce čili od 5:20 a odpoledne do 16:00 či dle potřeb rodičů i déle.

Provoz školní družiny I. oddělení:

Ranní po – pá 6.30 – 7.30
Odpolední po – pá 11.15 – 15.00