Recyklohraní

Dobrých zpráv není nikdy dost: naše škola je dlouhodobě zapojena do celostátní soutěže Recyklohraní, kde jednak žáci vypracovávají úkoly na téma třídění odpadů, jednak sbírají vysloužilé elektrozařízení, baterie, hliníkové plechovky od nápojů či víčka od PET lahví. V průběhu měsíce června nám přišla informace, že v této celostátní soutěži jsme se umístili na 22. místě z 1600 zapojených škol v ČR a v rámci Olomouckého kraje dokonce na místě 5., za což jsme obdrželi poukázku společnosti Kaufland v hodnotě 3000,-, za kterou zakoupíme drobné odměny pro každého žáka školy jako poděkování za aktivní účast v soutěži. Má to smysl, třiďme odpad!