Recyklohraní

V rámci soutěže Recyklohraní aneb ukliďme si svět do níž je naše škola již několik let zapojena, se žáci během měsíce prosince věnovali úkolu „Práce s metodikou Ekoabeceda aneb Malý průvodce světem plastových obalů“, zaměřeného na třídění a recyklaci především plastových obalů.

Za splnění tohoto úkolu jsme obdrželi body do celoroční soutěže a také poděkování:

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/plneni-ukolu-recyklohrani/