Říjen

Podzimní počasí nám přálo, a proto jsme si s dětmi nasbírali kaštany a jiné přírodniny,  ze kterých jsme poté tvořili a vyráběli.
Děti si také užily různých sportovních aktivit na školním hřišti.  Nejvíc je bavil fotbal nebo hry Cukr, káva, limonáda….. a Honzo, vstávej!