Říjnové projektové dny ve 3. třídě

Měsíc říjen jsme si výuku ve 3. třídě zpestřili již tradičními projektovými dny, a to Jablíčkovým dnem a Dráčkovým dnem. Závěr měsíce patřil Halloweenu.

Během těchto projektových dnů děti plnily rozličné tematicky zaměřené úkoly, pracovaly ve skupinách, tvořily, luštily, tancovaly, zpívaly i soutěžily. Každý projektový den byl zpestřen něčím zajímavým.  O Jablíčkovém dnu jsme si uspořádali soutěž o nejzajímavější jablíčko a ochutnali křížaly, o Dráčkovém dnu děti soutěžily o nejnápaditěji vyrobeného draka a o Halloweenu jsme si vyzkoušeli tradiční halloweenskou hru – lovení jablíček. Odměnou byly nejen sladkosti, ale hlavně pocit z prima strávených dnů s kamarády ze školních lavic. Však se sami přesvědčte….(https://zsusov.cz/fotogalerie/rijnove-projektove-dny-ve-3-tride/)

Jana Koštovalová, tř. uč.