Škola v přírodě Mladoňov

Žáci 1. – 3. třídy si v předposledním listopadovém týdnu, i přes nepříznivé počasí, užili školu v přírodě v Mladoňově. Tématem byly živly – voda, oheň, vzduch a půda. Během celého týdne plnili úkoly a sbírali důkazy, aby dokázali Pradědovi, že o tyto živly dokážou pečovat. V pátek děd Praděd přijel na svých lyžích a zhodnotil, že naši žáci jsou šikovní a o přírodu se starají příkladně.

Fotografie najdete na: https://zsusov.rajce.idnes.cz/