Slavnostní předávání slabikáře

Koncem měsíce listopadu navštívil 1. třídu král Ota První z Království čtenářů. Žáci jej museli splněním 7 úkolů a získáním 7 klíčů přesvědčit, že již znají probraná písmena, slabiky a slova. Dětem se podařilo získat všechny klíče a pomohly tak zachránit uvězněnou princeznu. Odměnou jim byl krásný slabikář a pamětní list. Nezbývá než popřát, ať je čtení nejen z něj stále baví.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/predavani-slabikare/

Mgr. Zuzana Soukopová