Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Prázdniny utekly jako voda a 1. září začal nový školní rok 2022/2023, jehož slavnostní zahájení proběhlo v tělocvičně školy.  Pro 18 žáků, “prvňáčků“, byl tento den významný také v tom, že byl jejich prvním školním dnem vůbec a proto si pro ně žáci 9. ročníku připravili pasování a předání symbolických klíčů od školy. Poté se přesunuli do své třídy, kde jim byly panem ředitelem předány pamětní listy a panem starostou dary věnované Městským úřadem Úsov. Je třeba dodat, že pracovní sešity, výtvarné potřeby a jiné pomůcky v hodnotě 600,- Kč každému prvňáčkovi věnovala Rada rodičů dětem ZŠ Úsov, z. s..

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/slavnostni-zahajeni-skolniho-roku-2022-2023/