Spaní ve škole – 5. třída

Dne 14. 6. jsme s dětmi z pátého ročníku spali ve škole. Sešli jsme se zde o půl páté a po vybalení věcí nás čekal bohatý program. Nejprve jsme se vydali na šipkovanou směrem k chatě Dianě. Po cestě děti hledaly obálky a plnily různé úkoly. Na konci děti čekal poslední úkol, a to hledání pokladu. Na závěr této cesty jsme si upekli špekáčky a pomalu se vydali zpět ke škole, kde nás čekala další zábava. Po vytrávení jsme měli stezku odvahy ve škole. Děti hledaly obálky a musely splnit každý úkol, který byl v obálce uschovaný. Také jsme si zahráli několik her v tělocvičně a den jsme završili schovkou po škole. Panovala dobrá atmosféra a děti si tento den moc užily.