Spolupráce s Mateřskou školou

Základní škola v tomto školním roce spolupracuje na rozvoji čtenářské pregramotnosti s mateřskou školou. Každý měsíc si jedna třída ZŠ připraví pro děti z MŠ pohádku a různé úkoly i otázky k přečtenému textu.

Tuto spolupráci zahájili žáci druhé třídy, kteří si vybrali pohádku Kulihrášek. Pilně trénovali čtení a soutěžili o to, kdo bude nejlepším čtenářem. Nakonec byli vítězové dva – Sebík Petržela a Tom Lolek. Tito dva žáci ve čtvrtek 24.10. přečetli pohádku ve školce, vyzkoušeli, jestli děti bedlivě poslouchaly a příběh si zapamatovaly. Protože děti byly velmi šikovné, rozdali jim omalovánky, ale zadali jim ještě jeden úkol, který ovšem nebyl úplně lehký – do obrázku dokreslit celou postavu malinkatého Kulihráška.
Velkou pochvalu si zaslouží žáci ze druhé třídy i děti z mateřské školy, protože všichni své úkoly zvládli skvěle!