Sv. Martin ve 2. třídě

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 jsme s dětmi z 2. třídy příjezd sv. Martina vyhlíželi z okna sice marně, ale téměř sváteční náladě nám to při netradiční výuce neubralo. Dozvěděli jsme se, kdo sv. Martin byl, naučili se básničku i svatomartinské pranostiky, které jsme i zhudebnili a zazpívali si. Pomyslně jsme procválali na svatomartinském koni druhy vět, v matematice jsme napekli pro kamarády svatomartinské rohlíčky a ve skupinách naplnili soudky dobrým vínem. Také jsme se snažili vyřešit i slovní úlohy týkající se svatomartinského pohoštění, o kterém jsme si při tom povídali. Za poslechu svatomartinské písničky jsme si vytvořili obrázky sv. Martina na bílém koni a na závěr jsme si o něm připomněli legendu ve formě komiksového příběhu. Teď už nám nezbývá než doufat, že za oknem za svoji snahu uslyšíme cinkot rolniček a spatříme sněhové vločky pro radost…

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/sv-martin-ve-2-tride/

Mgr. Jana Koštovalová, tř. uč.