Svatý Martin v první třídě

Ve čtvrtek 11. listopadu přivítali prvňáčci ve třídě sv. Martina na bílém koni při projektovém dni. Děti se seznámily s pověstí o sv. Martinovi a pranostiky na sv. Martina. Vyrobily si z bílého papíru koně, na kterého nalepily sněhové vločky s přáním, ať už nám Martin přinese bohatou sněhovou nadílku. V českém jazyce skládaly a četly slabiky, slova, psaly psací písmena. V matematice počítaly příklady s rohlíčky, tvořily slovní úlohy. Nechyběla také martinská husa na pekáči, vyrobená z barevného papíru. Celý tematický den si děti velmi užily a pěknou vzpomínkou jsou jim pracovní listy a výrobky. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/zakladni-skola/fotogalerie/