Učíme se venku

V rámci hodiny přírodopisu 9. třídy si žáci zopakovali a připomenuli učivo z 8. ročníku, konkrétně biologii člověka. A protože venku bylo hezké počasí, vyzkoušeli se práci ve skupinách na školním hřišti, kdy bylo jejich úkolem na předkreslenou postavu člověka donést co nejvíce přírodnin či věcí, které měly představovat orgány či části orgánových soustav člověka a to během 15-ti minut. Vyhrála ta skupina, která následně popsala nejvíce na postavě umístěných věcí. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/ucime-se-venku-9-trida/