Úspěch v Okresním kole anglické olympiády

Naše škola se účastnila okresního kola anglické olympiády. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V kategoriích, kde byli zařazeni žáci  základní školy jsme měli dvě vyslankyně – Gitu Cvešperovou a Julii Pfeiferovou. Všichni účastníci museli prokázat schopnosti a znalosti v jednotlivých oblastech cizího jazyka. Asi nejnáročnější se zdála část, kde měli žáci obratem odpovídat na danou otázku. Tato rychlá reakce, jak byl tento úkol nazván, u některých rozhodla finální skóre. Ještě jednou s velkou gratulací a pochvalou se radujeme společně s Gitou, jelikož se jí pro naši školu povedlo vybojovat nádherné 2. místo ve své kategorii, kde soutěžila s žáky a žákyněmi 6. a 7. ročníku. Julie si jela taktéž tuto soutěž vyzkoušet, sice to nestačilo na nejvyšší příčky, ale jsme velmi rádi, že si také soutěž velmi užila a posbírala cenné zkušenosti.                                                                                                                                                                                                                                                                             paní učitelka Pavlíková