Úspěch v soutěži Bezpečný cyklista

Žáci 2. stupně se v předchozích měsících zapojili do výtvarné a literární soutěže „Bezpečný cyklista“ spoluorganizované Policií ČR. Největšího úspěchu dosáhl David Ďurina ze 7. třídy, který se svým příspěvkem obsadil 2. místo a postoupil do celostátního kola. Naši školu tak navštívil por. Mgr. Ladislav Jílek, aby Davidovi předal diplom, cenu a všem ostatním zúčastněným pak propagační předměty Policie ČR.

Davidovi blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.