Veselé zoubky v 1. třídě

Ve čtvrtek 12. května měli v první třídě projektový den „Veselé zoubky“. V úvodu děti zhlédly pohádku o Hurvínkovi – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Děti si povídaly, jak správně pečovat o chrup, o zdravém stravování a návštěvě zubaře. Plnily úkoly na interaktivní tabuli a v pracovních listech. Odměnou za splněné úkoly byl malý dárek ve formě preventivního balíčku zaměřeného na péči o dětský chrup od společnosti dm drogerie markt s.r.o. a té také patří velký dík za skvělý nápad.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/vesele-zoubky/