Výsledky ekosoutěží

Dne 29.6.2021 byly vyhlášeny výsledky Ekosoutěží, tedy soutěží ve sběru hliníku, baterií, víček od PET lahví a vysloužilých elektrospotřebičů za školní rok 2020/2021. Třídy na 1. místech obdržely odměnu 1000,- Kč z Rady rodičů, třídy na 2. místech 500,- Kč, třídy na 3. místech pak 300,- Kč a na závěr všichni žáci müsli tyčinky ze společnosti Úsovsko a.s.. Všechny nasbírané komodity byly předány k recyklaci, hliník odvezen do sběrných surovin a výtěžek z jeho prodeje ve výši 1 500,- Kč byl zaslán na účet pomoci pro postižené tornádem na jižní Moravě. Víčka od PET lahví byla předána rodičům  sluchově postižené dívenky, kteří jejich prodejem získají finanční prostředky na nákup kompenzačních pomůcek. Kompletní přehled výsledků uvádíme zde: