Výtvarná soutěž

Žáci 3. – 5. ročníku se stejně jako mladší žáci zapojili do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“.

Soutěžili ve dvou kategoriích, a to výtvarné a výtvarně-literární. V kategorii výtvarně-literární žáci zpracovávali   téma „Bezpečný dům“ v podobě komiksového příběhu.  Ve kategorii ryze výtvarné si žáci mohli zvolit jakoukoli oblast   integrovaného záchranného systému.  V letošním roce bylo velmi obtížné vybrat postupující práce do dalšího, okresního kola.  V základním kole byly vybrány práce těchto žáků: Julie Pavlíkové, Anety Koudelkové, Klaudie Trendlové a za kategorii komiksu Eleny Koudelkové. Odměnu si však zasloužili všichni, kteří se této výtvarné soutěže zúčastnili.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/vytvarna-soutez-2/