Výuka od 30.11.2020

Vážení rodiče,
od pondělí 30.11.2020 je opět povolena osobní přítomnost zbývajících žáků 1. stupně (3. – 5. třída) a 2. stupně ve škole.
Výuka na 1. stupni bude probíhat dle zářijového rozvrhu, pouze v hodinách hudební výchovy je zakázán zpěv a hodiny tělesné výchovy budou nahrazeny jiným vzdělávacím obsahem. Žáci docházející na oběd mají tento automaticky přihlášený, pokud o stravování Vašeho dítěte nemáte zájem, je třeba oběd u vedoucí školní jídelny odhlásit (tel. 603 297 046). V ranních hodinách je od 5:20 v provozu dětský klub a školní družina, v odpoledních hodinách pak do 17:00 případně déle dle potřeb rodičů. Provoz školní družiny i dětského klubu je možný pouze při zachování homogenity skupin tzn. že žáci různých tříd nemohou být v uvedených zařízeních společně v jedné místnosti. Z tohoto pohledu budou žáci rozděleni podle tříd a činnost takovéto skupiny bude probíhat v samostatné místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka. Nadále zůstává zachován provoz 1. oddělení školní družiny pro žáky 1. ročníku, 2. oddělení pro žáky 2. ročníku.  Provoz případných dalších skupin, složených ze žáků 3., 4. či 5. ročníku, bude upřesněn a to podle zájmu rodičů o umístění dítěte v dopoledních či odpoledních hodinách.
Výuka na 2. stupni bude probíhat formou tzv. rotační výuky, což znamená, že třídy na 2. stupni (vyjma 9. ročníku) se budou na prezenční výuce ve škole po týdnu střídat a to následovně:
Třída Týden
30.11. – 4.12. 7. – 11.12. 14. – 18.12. 21. a 22.12.
6. Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka
7. Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka
8. Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka
9. Prezenční výuka Prezenční výuka Prezenční výuka Prezenční výuka

POZN: prezenční výuka = školní výuka            distanční výuka = online výuka z domova

Prezenční výuka na 2. stupni bude probíhat dle rozvrhu z počátku školního roku tzn. včetně „výchov“ s výjimkou tělesné výchovy, která z důvodů protiepidemiologických nebude realizována. Distanční výuka pak dle rozvrhu, který bude vyvěšován na webových stránkách školy vždy v pátek před zahájením distanční výuky.
I žáci na 2. stupni musí mít během pobytu ve škole roušky, doporučujeme mít jednu náhradní roušku uloženou v sáčku v aktovce.
Žáci docházející na oběd v rámci prezenční výuky mají tento automaticky přihlášený, pokud o stravování Vašeho dítěte nemáte zájem, je třeba oběd u vedoucí školní jídelny odhlásit (tel. 603 297 046).V odpoledních hodinách je od 12:40 do 13:30 zajištěn provoz školního klubu.
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.
S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy