Zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1.9.2021 byl zahájen nový školní rok 2021/2022. Oproti letům předchozím jsme z důvodu protiepidemických opatření upustili od slavnostního zahájení v tělocvičně a žáky pak přivítali osobně ve třídách. Tento první školní den byl slavnostní také pro žáky 1. třídy, které před budovou školy přivítali žáci 9. ročníku a předali jim šerpy a pomyslné klíče od školy. Poté jim paní učitelka třídní přečetla slib a po přesunu do třídy je přivítal pan ředitel i pan starosta, kteří předali našim nejmladším žákům pamětní listy a knížky. Fotografie najdete https://zsusov.cz/fotogalerie/zahajeni-skolniho-roku-2021-2022/