Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 naleznete zde: Zápis 2021

Doporučující materiál MŠMT pro rodiče předškoláků obsahující základní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné a že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku